Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα καταλαμβάνουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας μας, panossarafianos.gr.

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε και αποδέχεσθε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια των Όρων και Προϋποθέσεων προτύπων και των Όρων και Προϋποθέσεων γεννήτρια .

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι κληρονόμοι του Πάνου Σαραφιανού και / ή οι δικαιοπάροχοί τους είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων εικόνας ή ήχου ή ήχου και εικόνας που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται κάθε άλλη χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού, ιδιαιτέρως δε:

  • η δημοσίευση υλικού του ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
  • η πώληση, η εκμίσθωση ή / και η κάθε είδους εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού του ιστοτόπου.
  • η δημόσια εκτέλεση ή / και η παρουσίαση του υλικού του ιστοτόπου.
  • η χρήση του ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον Ιστότοπο.
  • η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.
  • η χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • η συλλογή δεδομένων, η εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
  • η χρήση της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Ορισμένες περιοχές αυτού του Δικτυακού Τόπου περιορίζουν την πρόσβαση σε εσάς και οι κληρονόμοι του Πάνου Σαραφιανού ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τομέα αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Πολιτική απορρήτου

Διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα ελαττώματα, και οι κληρονόμοι Πάνου Σαραφιανού δεν παρέχουν εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετίζονται με την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση οι κληρονόμοι Πάνου Σαραφιανού δεν θα ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Οι κληρονόμοι Πάνου Σαραφιανού δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως τους κληρονόμους Πάνου Σαραφιανού για κάθε ζημία ή έξοδο που προκύπτει ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Μερική ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Τροποποίηση όρων

Οι κληρονόμοι Πάνου Σαραφιανού επιτρέπεται να αναθεωρήσουν αυτούς τους Όρους οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου οφείλετε να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Ανάθεση Εργασίας

Οι κληρονόμοι του Πάνου Σαραφιανού επιτρέπεται να εκχωρούν, να μεταβιβάζουν και να αναθέτουν υπεργολαβικά τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των κληρονόμων του Πάνου Σαραφιανού και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστούν όλες τις τυχόν προηγούμενες συμφωνίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και θα υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.